Người bán dùng tài khoản đăng nhập của Lava. Người mua đăng ký tài khoản dựa trên một hóa đơn nhận được, tài khoản đăng nhập là email người nhận của hóa đơn.

Ngoài ra có thể liên hệ đại lý để được hỗ trợ tạo thông tin đăng nhập.